Relacja z XIX Konferencji naukowej Modelowanie procesów i systemów logistycznych z udziałem studentów studiów podyplomowych

W dniach 6 – 7 grudnia 2018 słuchacze Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej mieli okazję uczestniczyć w XIX Konferencji naukowej Modelowanie procesów i systemów logistycznych organizowanej przez Katedrę Logistyki UG na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. To doroczne naukowe spotkanie przedstawicieli świata nauki, polityki i praktyki gospodarczej zostało objęte patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu GdańskiegoMinistra InfrastrukturyMarszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydentów GdańskaGdyni i Sopotu, a także Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Klastra Luxtorpeda 2.0. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowały natomiast czasopisma: Kurier KolejowyRaport KolejowyLogistics managerLogistyka oraz portal Na kolei.

 

Podczas uroczystej inauguracji, po przywitaniu gości przez prof. dra hab. Mirosława Chaberka – Kierownika Katedry Logistyki UG, głos zabrała dr hab. Monika Bąk, prof. nadzwyczajny – Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG, oficjalnie otwierając konferencję. Następnie odczytany został list Andrzeja Bittela – Wiceministra Infrastruktury. Tytuł głównego panelu przeprowadzonego pierwszego dnia, nawiązując do roku jubileuszowego, brzmiał: Logistyka w stuleciu niepodległości. W pierwszych dwóch wystąpieniach dr hab. Henryk Woźniak prof. UG oraz dr Mariusz Kardas (AMW w Gdyni) dokonali retrospektywnego spojrzenia na funkcje i zadania logistyki w rozwoju społeczno-gospodarczym w stuletnim okresie odbudowy kraju. Podkreślono znaczenie budowy portu w Gdyni i magistrali węglowej jako podstawowego kanału logistycznego odrodzonego państwa i zbudowanie w ten sposób autostrady morskiej, niezależnie od portu gdańskiego, gospodarczego okna na świat. Uczestnicy tej części konferencji, upatrując pewnych analogii pomiędzy okresem odbudowy i scaleniem linii kolejowych na odzyskiwanych terenach pozaborowych, przypomnieli inne istotne inwestycje transportowo – logistyczne w kraju tamtego okresu, takie jak Centralna Magistrala Kolejowa, linia LHS czy terminal przeładunkowy w Sławkowie. Na tym tle Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP SA, przedstawił zasadnicze założenia realizowanej strategii Grupy PKP, zaś reprezentanci władz spółek Grupy PKP przedstawili zgromadzonym aktualne plany strategiczne i zakładane kierunki rozwoju transportu kolejowego w Polsce.

 

Po zakończeniu części merytorycznej uczestnicy konferencji wysłuchali koncertu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego przy akompaniamencie dra Pawła Zagańczyka, w ramach którego wykonano kilka utworów z okresu dwudziestolecia międzywojennego, przenosząc audytorium w klimat tamtej epoki.

 

Drugiego dnia konferencji odbyły się dwie sesje referatowe oraz sesja plakatowa, w ramach zaprezentowali swoje najnowsze dokonania przedstawicieli ponad dwudziestu ośrodków akademickich oraz przedsiębiorstw. Świat nauki reprezentowały między innymi: Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicachw Krakowiew Poznaniu i we WrocławiuUniwersytet GdańskiUniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuUniwersytet OpolskiUniwersytet SzczecińskiUniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieUniwersytet Morski w GdyniAkademię Morska w SzczecinieAkademię Sztuki Wojennej w WarszawiePolitechnikę ŁódzkąPolitechnikę Śląską w KatowicachZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieSzkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wyższe Szkoły Bankowe w Poznaniuw Toruniu i we Wrocławiu. Ponadto wystąpili przedstawiciele przedsiębiorstw Foks Consulting Sp. z o.o. S.K.A.STERLOG Polska Sp. z o.oPracowici Sp. z o.o.Fundacji ProKolej oraz Klastra Luxtorpeda 2.

 

Na zakończenie konferencji dr Leszek Reszka – Sekretarz naukowy konferencji przeprowadził wraz ze studentami Naukowego Koła Logistyki losowanie upominków ufundowanych przez sponsorów konferencji.

 

Mamy nadzieję, że te bogate we wrażenia dni będą inspiracją zarówno do dalszego poszerzania wiedzy logistycznej, jak i jej wykorzystania w praktyce zawodowej naszych słuchaczy.

panorma in mari via tua