Wręczenie Świadectw ukończenia I edycji Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej

Dnia 8 czerwca 2019 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się uroczystość wręczenia Świadectw ukończenia I edycji Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej.

Po wysłuchaniu Hymnu Polski dr Leszek Reszka – Kierownik Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej przywitał zaproszonych na uroczystość gości: przedstawiciela Władz Dziekańskich – dra hab. Przemysława Borkowskiego, prof. UG, przedstawicieli partnera biznesowego studiów: dra Mirosława Antonowicza – Członka Zarządu PKP S.A. o Krzysztofa Piekarskiego – Dyrektora OGN PKP S.A. w Gdańsku oraz profesorów i absolwentów przybyłych na uroczystość.

Następnie głos zabrali:

dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG,

dr Mirosław Antonowicz

prof. dr hab. Mirosław Chaberek

oraz Krzysztof Losz, jako przedstawiciel absolwentów.

Po wysłuchaniu uroczystych przemówień Kierownik SP WLDG pogratulował absolwentom bardzo dobrych wyników, w szczególności wyróżniając osoby z najwyższymi lokatami, dla których przygotowano upominki od Władz WE UG oraz PKP S.A.:

– I miejsce ex aequo: Elżbieta Pobłocka, Marcin Dobrzyński

– II miejsce: Łucja Kamińska

– III miejsce: Katarzyna Zblewska

Po wręczeniu Świadectw odbyła się część nieoficjalna, podczas której uczestnicy uroczystości mieli między innymi możliwość zrobienia pamiątkowych zdjęć czy skosztowania tortu, przygotowanego specjalnie na tę okazję.

Gratulujemy Absolwentom, życząc sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym!

« 1 z 2 »

آموزش بازی انفجار

آموزش بازی انفجار

بازی انفجار شرطی

بازی انفجار شرطی

بازی انفجار

بازی انفجار

Standard kwalifikacyjny European Senior Logistician na rok akademicki 2019/2020

Z dumą prezentujemy zaświadczenie potwierdzające, że program Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej realizowany w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Gdańskim jest zgodny ze standardem kwalifikacyjnym European Senior Logistician (6 poziom Europejskich Ram Kwalifikacyjnych) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association).

آموزش بازی انفجار

آموزش بازی انفجار

بازی انفجار شرطی

بازی انفجار شرطی

بازی انفجار

بازی انفجار

panorma in mari via tua