Standard kwalifikacyjny European Senior Logistician na rok akademicki 2019/2020

Z dumą prezentujemy zaświadczenie potwierdzające, że program Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej realizowany w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Gdańskim jest zgodny ze standardem kwalifikacyjnym European Senior Logistician (6 poziom Europejskich Ram Kwalifikacyjnych) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association).

سرور اختصاصی ایران

panorma in mari via tua