Standard kwalifikacyjny European Senior Logistician na rok akademicki 2019/2020

Z dumą prezentujemy zaświadczenie potwierdzające, że program Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej realizowany w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Gdańskim jest zgodny ze standardem kwalifikacyjnym European Senior Logistician (6 poziom Europejskich Ram Kwalifikacyjnych) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association).

panorma in mari via tua