Międzynarodowy Dzień Logistyki 2020


16 kwietnia 2020 słuchacze i absolwenci Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej mieli możliwość udziału w wirtualnym spotkaniu z Panem Janem Wierzbą przedsiębiorstwa ENPIRE Łukasz Wojciechowski zorganizowanym przez Naukowe Koło Logistyki w ramach Supply Chain Day. Supply Chain Day to międzynarodowa inicjatywa, której uczestnicy mają okazję na zaproszenie logistyków udać się do siedzib przedsiębiorstw i zobaczyć logistykę „od kuchni”. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie odbyło się w przestrzeni wirtualnej. Miało formę Q&A – prelegent odpowiadał na pytania, które zadawali uczestnicy rozmowy. Poruszane tematy dotyczyły pracy spedytora, możliwości zatrudnienia w branży TSL, automatyzacji spedycji, giełd transportowych, procesu spedycyjnego, problemów, z jakimi musi mierzyć się spedytor w swojej pracy, a także obecnej sytuacji na rynku związanej z epidemią Covid-19. Warto podkreślić, że zorganizowane spotkanie było jedynym takim wydarzeniem w Polsce.

panorma in mari via tua