Standard kwalifikacyjny European Senior Logistician na rok akademicki 2020/2021

Z dumą informujemy, że Studia podyplomowe Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej otrzymały prestiżową akredytację zgodności programu ze standardami European Logistics Association. W efekcie procesu recenzji otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający, że program naszych studiów jest zgodny w 83% ze standardem kwalifikacyjnym European Qualification Standards for Logistics Professionals.

 

System certyfikacji kompetencji zawodowych ELA jest wysoko ceniony przez podmioty gospodarcze działające w sektorze usług logistycznych oraz w sektorze produkcyjnym przedsiębiorstw funkcjonujących w łańcuchach dostaw m.in. w: Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Rosji, Finlandii, Polsce, Portugalii, Republice Południowej Afryki, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

Początki Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków sięgają roku 1997, kiedy to powstała Europejska Rada ds. Certyfikacji w Logistyce (European Certification Board of Logistics – ECBL). ECBL jest organizacją z siedzibą w Brukseli, pozostającą w ścisłym związku z Europejskim Towarzystwem Logistycznym (European Logistics Association). W oparciu o standardy kompetencyjne określone przez ELA, ECBL koordynuje i nadzoruje certyfikację zawodowe logistyków w wielu krajach Europy, a także poza nią. Poszczególne kraje uczestniczące w systemie ECBL mają daleko posuniętą swobodę w zakresie organizacji krajowych systemów. Wspólne są natomiast standardy kompetencyjne (wiedza i umiejętności w ściśle zdefiniowanych zakresach) oraz standardy jakości działania.

European Logistics Association (ELA) to federacja 30 organizacji krajowych, zrzeszająca organizacje logistyczne prawie wszystkich kraje w Europy Środkowej i Zachodniej. Została założona w 1984 roku, a jej misją jest zapewnienie forum do komunikacji, rozwój i propagowanie wiedzy logistycznej oraz promocja osób związanych z branżą. Polskę w ELA reprezentuje Polskie Towarzystwo Logistyczne.

panorma in mari via tua