Narodziny samochodu, czyli jak logistyka pomaga sprostać oczekiwaniom klientów

Dzisiaj logistyka jest terminem nadużywanym w języku biznesowym i niesłusznie sprowadzanym wyłącznie do działalności transportowej, dystrybucyjnej czy magazynowej. Warto wspomnieć, że zadaniem logistyki jest wspieranie każdego procesu podstawowego, produkcyjnego, dotyczącego zarówno wytwarzania dóbr, jak i świadczenia usług. Logistyka jest więc niezbędna do realizacji każdej działalności gospodarczej, niezależnie od jej  charakteru czy branży.

Gdzie zatem mogą być obecne elementy logistyki, których na co dzień nie widać? Rozpatrzmy pewien przykład, który może dotyczyć każdego z nas.

Potencjalny klient zjawia się w salonie dilerskim z zamiarem zakupu samochodu. Załóżmy, że klient chce kupić nowy samochód. Ma on do wyboru szereg możliwości związanych z wyglądem zewnętrznym i wyposażeniem samochodu. Niektóre elementy może wybierać niezależnie od innych, inne – tylko w pakietach. To przejaw wielu wariantów jednego produktu. Jeśli wariant auta wybranego przez klienta nie jest taki sam jak samochodów dostępnych na miejscu i w całej sieci sprzedaży, składa nowe zamówienie, a na auto poczeka kilkadziesiąt dni.

Klient będąc w salonie dilerskim, nie zdaje sobie sprawy, że właśnie obserwuje funkcjonowanie systemu informacyjnego salonu dilerskiego i szerzej – motoryzacyjnego łańcucha dostaw. Tym obszarem zajmuje się logistyka informacji.

Złożone zamówienie zostaje zatwierdzone w systemie informatycznym. Rozpoczyna się proces planowania produkcji, który zajmie ok. 80% czasu oczekiwania na auto. W tym czasie, wynoszącym ok. 40-50 dni, zakład produkcyjny zajmujący się ostatecznym montażem kolejkuje produkcję auta i przekazuje informacje dotyczące zapotrzebowania na komponenty do dostawców I rzędu. Oni z kolei przekazują informacje swoim dostawcom (czyli dostawcom II rzędu), oni kolejnym (III rzędu i dalszym). Każdy z nich planuje swoją produkcję lub wydanie gotowego komponentu z magazynu. Dostawców I rzędu może być nawet 200-250, tych w kolejnych rzędach jest znacznie więcej. Wszystkie terminy należy zgrać tak, aby komponenty przesłane finalnie do ostatecznego montażu trafiły do fabryki w odpowiednim czasie. To stanowi zadanie logistyki sfery zaopatrzenia.

Czy ktoś tym wszystkim zarządza? Czy ktoś czuwa nad tym, żeby te wszystkie części, a potem sam produkt gotowy trafił na czas w wyznaczone miejsce? Tak – to lider łańcucha dostaw. Może nim być właściciel marki, ostateczny montażysta lub integrator logistyczny (4PL), czyli przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w zarządzaniu globalnymi łańcuchami dostaw. Lider planuje realizację wspomnianych przepływów, kontroluje je i elastycznie reaguje na nieprzewidziane sytuacje, jak np. opóźnienia w transporcie. Co ciekawe, jakiś czas po złożeniu zamówienia, klient zwykle może jeszcze zmieniać niektóre cechy samochodu. Nadchodzi jednak taki czas, kiedy zamówienie zostaje „zamrożone” i ostateczne informacje nt. zamówień części są wysyłane do dostawców.

Cały proces produkcyjny jest możliwy do zrealizowania dzięki wdrożonym praktykom z zakresu logistyki (dokładniej: logistyki sfery produkcji oraz logistyki ponownego zagospodarowania w przypadku odpadów produkcyjnych). Gdy ten proces się kończy, samochód jest testowany i przekazywany do magazynu. Rozpoczyna się dystrybucja (którą zajmuje się logistyka w dystrybucji). Po wydaniu auta (produktu gotowego) z magazynu, następuje transport do miejsca docelowego, czyli salonu dilerskiego, w którym klient złożył zamówienie. Ostatecznie auto trafia do salonu dilerskiego, a stamtąd – do klienta, który po podpisaniu dokumentów wyjeżdża nim w pierwszą podróż.

W każdym z opisanych procesów logistyka zapewniała właściwe zasoby, we właściwej ilości, we właściwym miejscu, we właściwym czasie i po właściwym koszcie, aby klient ostatecznie otrzymał taki produkt, jaki zamówił i jaki odpowiada jego potrzebom w terminie, na który się zgodził i po cenie, jaką ustalił ze sprzedawcą.

Jakkolwiek skomplikowanie nie wyglądałby ten przykład, otoczenie bliższe i dalsze dodatkowo generuje wiele zdarzeń losowych i nielosowych, które zaburzają dotychczasowe, sprawdzone procedury postępowania. Jedną z takich sytuacji jest tegoroczna pandemia koronawirusa, która spowodowała szereg zmian w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Wystarczy znacząco opóźnić produkcję jednego z tysięcy komponentów składających się na samochód, aby opóźnić całość jego produkcji. Dlatego logistyka nie tylko sprawdza się w przewidywalnych warunkach działania, ale jest kluczem do radzenia sobie w nadzwyczajnych okolicznościach, zarówno w organizacjach prywatnych, jak i publicznych.

Do osób zainteresowanych tematyką logistyki kierowane są studia podyplomowe „Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej” na Uniwersytecie Gdańskim. Ich program kształcenia obejmuje trzy moduły. W pierwszym z nich, zatytułowanym Obsługa logistyczna działalności gospodarczej, słuchacze zapoznają się z istotą logistyki, jej podstawowymi definicjami i funkcjami, które stanowią o tym, że staje się ona jednym z głównych czynników konkurencyjności we współczesnej gospodarce. Drugi moduł, zatytułowany Funkcjonowanie logistyki w ujęciu mikro- i makroekonomicznym, wprowadza słuchaczy w szerokie spektrum zastosowań logistyki, która stanowi nieodzowne wsparcie działalności gospodarczej zarówno pojedynczych przedsiębiorstw, łańcuchów i sieci dostaw, jak i procesów gospodarczych realizowanych w wymiarze krajowym i międzynarodowym. W ramach trzeciego modułu słuchacze poznają Narzędzia zarządzania systemami wsparcia logistycznego, wśród których wymienić należy nie tylko narzędzia informatyczne SAP ERP czy ARIS, ale także ilościowe metody i techniki prognozowania i optymalizacji.

Celem studiów jest zatem nie tylko wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu logistyki, ale przede wszystkim zapoznanie ich z praktycznymi narzędziami zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie. Dla słuchaczy mogą być świetną inwestycją w osobisty rozwój zawodowy, poszerzeniem horyzontów myślowych dających nowe perspektywy na przyszłość, a dla przedsiębiorstw czynnikiem osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej.

Warto nadmienić, że program studiów podyplomowych został dostosowany do standardów kwalifikacyjnych Candidate European Senior Logistician Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association – ELA), co zostało potwierdzone certyfikatem Polskiego Towarzystwa Logistycznego (PTL).

Więcej informacji na temat Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej znaleźć można na stronie internetowej http://spwldg.ug.edu.pl/.

panorma in mari via tua