Wręczenie Świadectw ukończenia I edycji Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej

Dnia 8 czerwca 2019 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się uroczystość wręczenia Świadectw ukończenia I edycji Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej.

Po wysłuchaniu Hymnu Polski dr Leszek Reszka – Kierownik Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej przywitał zaproszonych na uroczystość gości: przedstawiciela Władz Dziekańskich – dra hab. Przemysława Borkowskiego, prof. UG, przedstawicieli partnera biznesowego studiów: dra Mirosława Antonowicza – Członka Zarządu PKP S.A. o Krzysztofa Piekarskiego – Dyrektora OGN PKP S.A. w Gdańsku oraz profesorów i absolwentów przybyłych na uroczystość.

Następnie głos zabrali:

dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG,

dr Mirosław Antonowicz

prof. dr hab. Mirosław Chaberek

oraz Krzysztof Losz, jako przedstawiciel absolwentów.

Po wysłuchaniu uroczystych przemówień Kierownik SP WLDG pogratulował absolwentom bardzo dobrych wyników, w szczególności wyróżniając osoby z najwyższymi lokatami, dla których przygotowano upominki od Władz WE UG oraz PKP S.A.:

– I miejsce ex aequo: Elżbieta Pobłocka, Marcin Dobrzyński

– II miejsce: Łucja Kamińska

– III miejsce: Katarzyna Zblewska

Po wręczeniu Świadectw odbyła się część nieoficjalna, podczas której uczestnicy uroczystości mieli między innymi możliwość zrobienia pamiątkowych zdjęć czy skosztowania tortu, przygotowanego specjalnie na tę okazję.

Gratulujemy Absolwentom, życząc sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym!

« 1 z 2 »

سرور اختصاصی ایران
املاک منطقه ۲۲

Spotkanie opłatkowe wykładowców i studentów studiów podyplomowych

W dniu 16 grudnia w sali C301 Wydziału Ekonomicznego odbyło się spotkanie opłatkowe wykładowców oraz studentów Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej.
Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odsłuchania fragmentu Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa. Następnie uczestnicy spotkania składali sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem. Dla studentów zostały także przygotowane świąteczne upominki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania.

Relacja z XIX Konferencji naukowej Modelowanie procesów i systemów logistycznych z udziałem studentów studiów podyplomowych

W dniach 6 – 7 grudnia 2018 słuchacze Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej mieli okazję uczestniczyć w XIX Konferencji naukowej Modelowanie procesów i systemów logistycznych organizowanej przez Katedrę Logistyki UG na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. To doroczne naukowe spotkanie przedstawicieli świata nauki, polityki i praktyki gospodarczej zostało objęte patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu GdańskiegoMinistra InfrastrukturyMarszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydentów GdańskaGdyni i Sopotu, a także Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Klastra Luxtorpeda 2.0. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowały natomiast czasopisma: Kurier KolejowyRaport KolejowyLogistics managerLogistyka oraz portal Na kolei.

 

Podczas uroczystej inauguracji, po przywitaniu gości przez prof. dra hab. Mirosława Chaberka – Kierownika Katedry Logistyki UG, głos zabrała dr hab. Monika Bąk, prof. nadzwyczajny – Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG, oficjalnie otwierając konferencję. Następnie odczytany został list Andrzeja Bittela – Wiceministra Infrastruktury. Tytuł głównego panelu przeprowadzonego pierwszego dnia, nawiązując do roku jubileuszowego, brzmiał: Logistyka w stuleciu niepodległości. W pierwszych dwóch wystąpieniach dr hab. Henryk Woźniak prof. UG oraz dr Mariusz Kardas (AMW w Gdyni) dokonali retrospektywnego spojrzenia na funkcje i zadania logistyki w rozwoju społeczno-gospodarczym w stuletnim okresie odbudowy kraju. Podkreślono znaczenie budowy portu w Gdyni i magistrali węglowej jako podstawowego kanału logistycznego odrodzonego państwa i zbudowanie w ten sposób autostrady morskiej, niezależnie od portu gdańskiego, gospodarczego okna na świat. Uczestnicy tej części konferencji, upatrując pewnych analogii pomiędzy okresem odbudowy i scaleniem linii kolejowych na odzyskiwanych terenach pozaborowych, przypomnieli inne istotne inwestycje transportowo – logistyczne w kraju tamtego okresu, takie jak Centralna Magistrala Kolejowa, linia LHS czy terminal przeładunkowy w Sławkowie. Na tym tle Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP SA, przedstawił zasadnicze założenia realizowanej strategii Grupy PKP, zaś reprezentanci władz spółek Grupy PKP przedstawili zgromadzonym aktualne plany strategiczne i zakładane kierunki rozwoju transportu kolejowego w Polsce.

 

Po zakończeniu części merytorycznej uczestnicy konferencji wysłuchali koncertu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego przy akompaniamencie dra Pawła Zagańczyka, w ramach którego wykonano kilka utworów z okresu dwudziestolecia międzywojennego, przenosząc audytorium w klimat tamtej epoki.

 

Drugiego dnia konferencji odbyły się dwie sesje referatowe oraz sesja plakatowa, w ramach zaprezentowali swoje najnowsze dokonania przedstawicieli ponad dwudziestu ośrodków akademickich oraz przedsiębiorstw. Świat nauki reprezentowały między innymi: Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicachw Krakowiew Poznaniu i we WrocławiuUniwersytet GdańskiUniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuUniwersytet OpolskiUniwersytet SzczecińskiUniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieUniwersytet Morski w GdyniAkademię Morska w SzczecinieAkademię Sztuki Wojennej w WarszawiePolitechnikę ŁódzkąPolitechnikę Śląską w KatowicachZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieSzkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wyższe Szkoły Bankowe w Poznaniuw Toruniu i we Wrocławiu. Ponadto wystąpili przedstawiciele przedsiębiorstw Foks Consulting Sp. z o.o. S.K.A.STERLOG Polska Sp. z o.oPracowici Sp. z o.o.Fundacji ProKolej oraz Klastra Luxtorpeda 2.

 

Na zakończenie konferencji dr Leszek Reszka – Sekretarz naukowy konferencji przeprowadził wraz ze studentami Naukowego Koła Logistyki losowanie upominków ufundowanych przez sponsorów konferencji.

 

Mamy nadzieję, że te bogate we wrażenia dni będą inspiracją zarówno do dalszego poszerzania wiedzy logistycznej, jak i jej wykorzystania w praktyce zawodowej naszych słuchaczy.

Relacja z V Sopockich warsztatów logistycznych z udziałem studentów studiów podyplomowych


 

W dniach 22 – 23 listopada 2018 słuchacze Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej mieli możliwość wzięcia udziału w V Sopockich warsztatach logistycznych organizowanych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego przez Naukowe Koło Logistyki.
 
W czwartek (22 XI) w salach Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się jedenaście interaktywnych warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli świata praktyki:

 • dr inż. Grzegorz Lichocik, Magdalena Jamroziak (Dachser): Komunikacja w sieci dostaw
 • Agnieszka Meler, Karol Podlaski (Uni-logistics sp. z o.o.): Wyzwania branży TSL w kontekście zmian pokoleniowych – wpływ na możliwość budowania stabilnych i profesjonalnych struktur organizacyjnych
 • Michał Czerwiec (ELSE Systemy Informatyczne): Automatyzacja w systemach WMS – etykiety obce (kurier) dla paczek wysyłkowych
 • Aleksandra Szychowska, Ewa Szyngwelska, Magdalena Borzestowska (Federal-Mogul BIMET S.A.): Obsługa logistyczna klientów w branży automotive na przykładzie Federal-Mogul BIMET S.A. w Gdańsku (C204)
 • Paula Bąkowska, Piotr Kowalski (IKEA): Łańcuch dostaw w IKEA Retail
 • Kajetan Jagłowski (PEKAES Sp. z o.o.):  Logistyka 4.0
 • Joanna Stankiewicz-Małkowska, Aleksandra Krzemińska-Goeck, Adam Sobisz, Mateusz Pobłocki (Flex): Planowanie w łańcuchu dostaw – praktyczne podejście
 • Bogumił Paszkiewicz (Trans.eu Group S.A.): Gry logistyczne
 • Paweł Wojciechowski (Polski Komitet Narodowy Epal): Palety – kosztowny przyjaciel logistyki
 • Iwona Wasielewska – Marszałkowska: Praktyczne aspekty obsługi spedycyjnej współczesnych łańcuchów dostaw – czyli jak zostać spedytorem? – V (kolejna) odsłona „give me 5(W) spedytorze”
 • Dariusz Mierkiewicz (Port of Koper): Optymalizacja w łańcuchach dostaw na przykładzie wybranych grup ładunków spożywczych w exporcie i w imporcie z Bliskiego Wschodu i Afryki
 •  

W piątek (23 XI)  słuchacze mieli okazję przyjrzeć się logistyce „od kuchni”, obserwując rzeczywiste systemy wsparcia logistycznego, uczestnicząc w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach:

 • LPP S.A. (ul. Tczewska 2, 83-000 Pruszcz Gdański)
 • PEKAES Sp. z o.o. (ul. Kontenerowa 27, 81-155 Gdynia)
 • Uni-logistics sp. z o.o. (ul. Kontenerowa 21, 80–601 Gdańsk)
 • Federal-Mogul Bimet S.A. (al. Grunwaldzka 481, 80-309 Gdańsk)

 
Mamy nadzieję, że te bogate we wrażenia dni będą inspiracją zarówno do dalszego poszerzania wiedzy logistycznej, jak i jej wykorzystania w praktyce zawodowej naszych słuchaczy.

ساخت اپلیکیشن

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن

panorma in mari via tua