Informacje o wykładowcach

Katedra Logistyki UG

 
Kierownik Katedry Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego.
Autor artykułów i książek naukowych z zakresu transportu kolejowego i logistyki.
Autor, współautor, lub promotor ponad 130 prac badawczych, projektowych, restrukturyzacyjnych, w tym z zakresu kolejnictwa.
W latach 1992-1998 członek rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, spółki samorządowej z kapitałem francuskim.
Były członek Sekcji Organizacji i Zarządzania oraz Sekcji Logistyki Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.
Były wiceprzewodniczący Rady Techniczno-Ekonomicznej przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego, oraz wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa.
Były członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W latach 2005-2008 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa.
Przewodniczący Komitetu Strategii Rady Nadzorczej PKP S.A., członek Rady Naukowej Urzędu Transportu Kolejowego (aktualnie).

 
Zainteresowania naukowe:
– wsparcie logistyczne procesów gospodarczych i pozagospodarczych,
– modelowanie i przeprojektowanie systemów i procesów logistycznych,
– transport w systemie logistycznym,
– funkcjonowanie systemów transportowych i logistycznych,
– procesy restrukturyzacyjne w transporcie,
– logistyka informacji zarządczej,
– controllingowe systemy zarządzania procesami gospodarczymi,
– organizacja, funkcjonowanie, ekonomika transportu kolejowego.

 
e-mail: Miroslaw.Chaberek@ug.edu.pl

 

Prowadzone przedmioty

 

Katedra Logistyki UG

 
Zainteresowania naukowe:
– logistyka w ekonomii,
– logistyka jako czynnik kształtowania konkurencyjności,
– mezoekonomiczny wymiar logistyki,
– rola logistyki w obsłudze rynków hurtowo – detalicznych,
– rozwój koncepcji logistycznych,
– rynek usług logistycznych.

 
e-mail: andjez@panda.bg.univ.gda.pl

 

Prowadzone przedmioty

 

Katedra Logistyki UG

 
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego;
Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;

 
Zainteresowania naukowe:
– logistyka,
– zarządzanie łańcuchami dostaw,
– synergia,
– kontroling,
– ekonofizyka
– modelowanie i symulacja w standardzie EPC/BPMN.

 
e-mail: ekocm@univ.gda.pl

 

Prowadzone przedmioty

 

Katedra Logistyki UG

 
Zainteresowania naukowe:
– zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach,
– restrukturyzacja przedsiębiorstw,
– strategie konkurencyjne na rynku,
– funkcjonowanie samorządu w Polsce.

 
e-mail: henryk1947@onet.eu

 

Prowadzone przedmioty

 

Katedra Gospodarki Przestrzennej UG

 
Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii UG, ds. rozwoju;
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;
Akredytowany tutor akademicki;

 
Zainteresowania naukowe:
– ekonomia miast,
– obsługa logistyczna w systemach miejskich,
– logistyka ostatniej mili ,
– planowanie i zagospodarowanie przestrzenne miast,

e-mail: grazyna.chaberek-karwacka@ug.edu.pl

Prowadzone przedmioty

 

Katedra Logistyki UG

 
Zainteresowania naukowe:
– logistyka dystrybucji,
– logistyczna obsługa klienta,
– logistyka międzynarodowa,
– globalne sieci dostaw,
– zarządzanie łańcuchem dostaw,
– usługi logistyczne,
– strategie logistyczne,
– metody i narzędzia racjonalizacji procesów logistycznych,
– transport w systemach logistycznych.

 
e-mail: alicja.leszczynska@ug.edu.pl

 

Prowadzone przedmioty

 

Katedra Logistyki UG

 
Członek Rady Nadzorczej Kolejowych Zakładów Łączności sp. z o.o.;
recenzent Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku egzaminu dyplomowego w zawodzie technik logistyk;
Ekspert do spraw metod ilościowych w logistyce w Zespole Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk w latach 2011-2014;

 
Zainteresowania naukowe:
– wsparcie logistyczne przedsiębiorstwa,
– optymalizacja procesów i systemów logistycznych,
– prognozowanie w systemie wsparcia logistycznego,
– problematyka drobnej przedsiębiorczości w Polsce,
– dydaktyka logistyki.

 
e-mail: leszek.reszka@univ.gda.pl

 

Prowadzone przedmioty

 

Katedra Logistyki UG

 
Autorka artykułów na temat technik zarządzania logistyką, zarządzania złożonością, logistyki informacji, łańcuchów dostaw, mobilności osób.
Prowadząca zajęcia dydaktyczne w zakresie systemów logistycznych, statystyki opisowej, systemów informatycznych w logistyce.
Moderator Design Thinking, auditor wewnętrzny SZJ ISO 9001 i SZŚ ISO 14001. Posiadaczka certyfikatów Lean Six Sigma Black Belt oraz SAP Certified Application Associate (C_TERP10_66).

 
Zainteresowania naukowe:
– systemy ERP,
– logistyka w zaopatrzeniu i produkcji,
– statystyka procesów biznesowych, Six Sigma,
– Lean Management, Leagile,
– zarządzanie jakością w produkcji,
– logistyka w przemyśle motoryzacyjnym,
– Przemysł 4.0, Logistyka 4.0,
– wzorce mobilności pokoleń.

 
e-mail: a.szmelter@ug.edu.pl

 

Prowadzone przedmioty

 

Katedra Logistyki UG

 
Zainteresowania naukowe:
– logistyka informacji,
– handel elektroniczny (e-commerce),
– platformy sprzedaży e-commerce,
– modele Multichannel i Omnichannel,
– procesy logistyczne w e-gospodarce,
– planowanie logistyczne i budżetowanie,
– systemy ERP.

 
e-mail: d.weiland@ug.edu.pl

 

Prowadzone przedmioty

 

Wykładowca, współpracownik Katedry Logistyki na WNEiZ UMK w Toruniu;
Prowadzący zajęcia dydaktyczne w zakresie logistyki, transportu, spedycji oraz prawnych aspektów w procesach transportu i spedycji;
Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym uzyskanym podczas pracy w przedsiębiorstwach handlowych oraz przedsiębiorstwach sektora TSL;
Specjalista w zakresie zarządzania procesami transportowymi i spedycyjnymi w łańcuchach dostaw;

 
Zainteresowania naukowe:
– usługi logistyczne, spedycja, outsourcing, 3PL, 4PL,
– transport, polityka transportowa UE,
– strategie zrównoważonego rozwoju,
– funkcjonowanie transportu wodnego i żeglugi śródlądowej,
– logistyczna obsługa klienta,
– konkurencyjność w logistyce,
– zarządzanie łańcuchem dostaw.

 
e-mail: iwasielewska@umk.pl

 

Prowadzone przedmioty

 

 
Działalność gospodarcza – doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw w zakresie opracowywania analiz finansowych, programów naprawy i restrukturyzacji oraz przygotowania studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, dla banków w zakresie oceny ryzyka kredytowego;
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu

 
Zainteresowania naukowe:
– projekty inwestycyjne w logistyce,
– analiza i zarządzanie ryzykiem kredytowym,
– ocena projektów inwestycyjnych,
– teorie rozwoju gospodarczego,

 

e-mail: denargda@gmail.com

 

Prowadzone przedmioty
panorma in mari via tua